Banner

Úprava vody

1. Úprava vody a filtrace 2. Rozbory vody 3. Realizace po vyvrtání 4. Čerpací a filtrační technika 5. Osazení a rekonstrukce domovních čističek odpadních vod 6. Zámečnické práce 7. Lakování

1. Úprava vody a filtrace

Úpravou vody je postup, kterým z výchozí surové vody chceme získat vodu požadovaných vlastností. Úprava vody je vhodná pro téměř jakýkoliv vodní zdroj, ať už přírodní či o recyklaci použité vody. Umíme splnit téměř veškeré požadavky zákazníka na požadované vlastnosti vody. Při výrobě pitné vody se řídíme zákonem o veřejném zdraví, který vymezuje hodnoty jednotlivých atributů a dle toho sestavíme patřičnou technologii.

Naše firma se zabývá prakticky všemi druhy úprav, jakými jsou například změkčování vody, filtrace železa a manganu, filtrací hrubých i jemných nečistot, dávkování chemikálií, odstranění dusičnanů, dezinfekcí vody UV lampou či chemicky atd.

Při úpravě vody postupujeme takto:

Analýza
Analýza

1.

Seznámíme se s požadavky zákazníka, a to nejlépe na místě budoucího úkonu. Prostředí si detailně zaměříme. Uděláme si prostorový přehled o tom, jak bude budoucí úprava rozložena. Prakticky musíme zjistit veškeré informace pro zhodnocení situace.

Rozbor
Akreditovaný rozbor vody

2.

Nežádoucí látky, které je třeba odstranit, je nutno detailně identifikovat pomocí rozboru v profesionální laboratoři. Rozbor vody a všechny jeho náležitosti jsou prováděny odborným vzorkařem. Samozřejmostí je i jeho vyhodnocení.

Návrh
Návrh úpravy vody

3.

Na základě výsledků rozboru se určí způsob filtrace, či odstranění nežádoucích prvků. Zároveň se navrhne tak, aby komponenty úpravy vyhovovaly prostorově.

Předání
Realizace a následná péče

4.

Návrh je realizován a úpravna instalována odbornými techniky na určené místo. Poté dojde ke spuštění, nastavení adekvátních provozních hodnot a testování funkcí instalovaných komponentů. Provede se kontrolní odběr upravené vody. Provádíme i následnou péči - dodávání náhradních dílů, pravidelný servis, servisní prohlídky a jiné.

Více o servisu.

2. Rozbory vody

Odběry vzorků a zajištění jejich rozboru provádíme dle potřeby zákazníka. Na četnost a rozsah testování pitné vody se vztahuje vyhláška 252/2004 Sb, kdy má pitná voda parametry stanovené zákonem o veřejném zdraví 258/2000 Sb. Dále provádíme odběry a zajišťujeme rozbory odpadních vod především z domovních čistíren odpadních vod.

V dohodnutém termínu přijede na místo náš akreditovaný vzorkař a dle předepsaného postupu odebere do připravených vzorkovnic požadované množství látky. Odebrané vzorky převeze do akreditované laboratoře k rozboru.

Potřebujete vědět, je-li voda ve vaší studni či vrtu zdravotně nezávadná? Nebo jaký je zdroj zákalu, zápachu nebo špatné chuti? Kontaktujte nás.

3. Realizace po vyvrtání

Je třeba do vyvrtané studny spustit čerpadlo a zprovoznit zdroj vody?

Provádíme veškeré vystrojení vrtů a studen včetně elektroinstalace. Dle hloubky a výdeje určíme patřičné čerpadlo a spustíme ho do šachty. Samozřejmostí je ovládání čerpadla, ať už sondami snímajícími výšku hladiny a zabraňující chodu čerpadla na sucho, či tlakovými spínači, nebo plovákovými ventily.

Celý komplex otestujeme a předáváme jako hotový a funkční. Po instalaci nabízíme záruční i pozáruční servis.

4. Čerpací a filtrační technika

Čerpadlo přestalo fungovat? Vyhazuje jištění? Filtrem protékají nečistoty? Nezachytává prvky, na které je určen?

Zavolejte nám. Zajistíme opravu, či nový stroj za skvělé ceny od našich dodavatelů. Zajistíme nové náplně filtračních těles, rádi je i vyměníme. Nemusíte se o nic starat, pouze nám zavolejte a my k Vám přijedeme.

5. Osazení a rekonstrukce domovních čističek odpadních vod

Nevycházejí vám výsledky rozborů z vaší čističky? ČOV již neplní svou funkci? Zapáchá? V první řadě doporučujeme náš servis domovních čističek, kdy odborný technik prohlédne nastavení cirkulace vzduchu a kalové emulze. Změří rozpuštěný kyslík v aktivační nádrži, vyhodnotí množství čistírenského kalu a případně správně nastaví procesy čištění. Poté vyhodnotí celkový stav a popřípadě navrhne úpravy. Všechny komponenty mají svou životnost a někdy je již nutné je vyměnit. Jedná se zejména o aerační elementy, jejichž perforace se časem snižuje a okysličování a aktivování bakteriálních kultur je tlumeno. Kvůli tomu neprobíhá úplně dočištění odpadních vod a problém je na světě.

Provádíme úpravy osazení a rekonstrukce domovních čističek. Kontaktujte nás.

6. Zámečnické práce

Zámečnické práce provádíme se širokou škálou rozsahu. Sváříme ocelové konstrukce a svařence metodou MIG/MAG a TIG. Metodu TIG používáme na svařování nerezu, provádíme také svařování vysokotlakého potrubí. Všechny zámečnické činnosti vykonávají pravidelně školení a certifikovaní technici. Kontaktujte nás.

7. Lakování

Jelikož naše produkty pro lodní průmysl mají vysoké nároky na kvalitu povrchu, disponujeme naší vlastní lakovnou, která je připravena i pro vaše výrobky! Lakovna s rozměry 8 x 12 m nabízí komfortní prostor pro lakování prostorově náročnějších konstrukcí, ale i drobných předmětů. Pro dokonalý povrch vašich výrobků nás kontaktujte.

Máte zájem o naše služby?
Sjednejte si nezávaznou schůzku.

Sjednat nezávaznou schůzku