Banner

Lodní průmysl

Reverzní osmóza

Naše společnost vyrábí reverzní osmózy se širokou škálou výrobní kapacity od 2,4 m³/den po 1050 m³/den. Provádíme také úpravy a servis již existujících zařízení včetně domácích reverzních osmóz.

Reverzní osmózy vyrábíme dvojího typu. Prvním jsou reverzní osmózy pro lodní průmysl, kdy se mořská voda odsoluje přímo ve strojovně lodí a poté se zpětně obohacuje tak, aby splňovala požadavky na vodu pitnou. Druhým jsou pak průmyslové reverzní osmózy vyrábějící demineralizovanou vodu k široké škále využití, tato zařízení pracují s menšími tlaky než jakých se užívá pro zpracování slané vody.

Naše zařízení jsou prostorově i výkonnostně navržena dle přání zákazníka.

Reverzní osmóza

Mineralizace

Vzhledem k vlastnostem permeatu reverzní osmózy, kdy je nízké pH, je nutné pH trvale zvyšovat k jeho neutralizaci. Dále je třeba vodu obohatit o ztracené minerály a také zvýšit její tvrdost pomocí uhličitanu vápenatého.

Obohacující stanice demineralizované vody vyrábíme v širokém kapacitním rozsahu. Kapacitně se tyto jednotky přizpůsobují množství mineralizovaného permeatu.

Mineralizace

Dávkovací stanice

Pro vstřikování chemikálií vyrábíme dávkovací stanice osazené dávkovacími čerpadly a tanky s příslušnými činidly. Pomocí těchto stanic lze kupříkladu upravit pH, obohacovat vodu minerálními solemi, dezinfikovat, de-chlorovat a dělat i další úpravy. Provádíme také servis a kalibrace těchto zařízení včetně dodávání náhradních dílů jako jsou sondy, díly pro dávkovací čerpadla a další, více zde (Odkaz na servis)

Dávkovací stanice

Máte zájem o naše služby?
Sjednejte si nezávaznou schůzku.

Sjednat nezávaznou schůzku